Ош мамлекеттик университети
Сырттан жана дистанттык окуу бөлүмү
kg
  • Жаңылыктар

ОшМУ 2024-жылга чейин дүйнөлүк университеттердин ТОП-700нүн катарына кирүүгө белсенүүдө

2019-02-13 06:53:23 898

4-февраль күнү ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинде “Ош мамлекеттик университетин 2019-2024-жылдары өнүктүрүү концепциясы” талкууланып, кабыл алынды.

ОшМУнун өнүктүрүү концепциясы “ОшМУ КЛАССИКАЛЫК университеттен –ИЗИЛДӨӨЧҮ ИННОВАЦИЯЛЫК университетке карай” деген багыт менен “2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясына” негизделип жазылды.

Концепция 7 стратегиялык багыттан турат: биринчи багыт “Окуу процессиндеги, билим берүүдөгү инновациялар” деп аталат. Андан кийин “Классикалык университеттен-изилдөөчү университетке трансформациялоо”, “Натыйжалуу башкаруу жана кадрдык потенциалды өнүктүрүү”, “ОшМУну эл аралык билим берүүнүн жана илимдин борборуна айландыруу”, “Билим берүү жана илим инфраструктурасын өнүктүрүү”, “Санариптик билим берүү чөйрөсүн түзүү”, Адамгерчилик жана руханий тарбия, ден соолук жана спорт” жана “Концепцияны турмушка ашыруудагы күтүлүүчү тоскоолдуктар жана аны азайтуунун жолдору” берилген.

Концепция өз максатында жеткиликтүү аткарылса ОшМУ үчүн төмөнкү жыйынтыктарды берет:

1. ОшМУ 2014-жылы дүйнөлүк университеттердин ТОП-700нүн катарына кирет;

2. Жакынкы жылдары Борбордук Азиядагы эң алдыңкы 3 университеттин бири болот;

3. “Санариптик технологиялардын университетине” айланат;

4. “Коопсуз университет” түзүлөт;

5. “Экологиялык университет” статусуна ээ болот;

6. “Социалдык жоопкерчиликтүү” университетке айланат;

7. Билимдин сапаты эл аралык стандарттарга дал келет;

8. Билимдин сапатын баалоочу дүйнөлүк рейтингдерге катышып, өз позициясын жогорулатат;

9. Университеттин бардык кафедраларынын өндүрүштө филиалдары ачылат;

10. Эл аралык эмгек рыногунда ОшМУнун бүтүрүүчүлөрүнүн кадыры көтөрүлөт, кош диплом берүүнүн масштабы кеңейет;

11. ОшМУга студенттердин, ата-энелердин, өнөктөштөрдүн ишеними артат, инвестициялардын көлөмү 3 эсеге көбөйөт;

12. ОшМУнун бюджети 2 эсеге көбөйөт жана окутуучу, кызматкерлердин айлык акысы азыркыдан 2 эсеге жогорулайт.

“ОшМУ мейкиндиктерди багындырып бараткан куш сыяктуу!”.