Ош мамлекеттик университети
Сырттан жана дистанттык окуу бөлүмү
kg
  • Жаңылыктар

"Кыргызтан тарыхы" боюнча мамлекеттик аттестацияны кайра тапшыруу жадыбалы

2019-09-07 11:50:35 144

2018-2019- окуу жылы үчүн дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу бөлүмүнүн 2-курстарына "Кыргызтан тарыхы" боюнча мамлекеттик аттестацияны кайра тапшыруу жадыбалы:

- сырттан окуу бакалавр;

- сырттан окуу белумунун колледждердеги студенттери учун;