Ош мамлекеттик университети
Сырттан жана дистанттык окуу бөлүмү
kg
  • Жаңылыктар

29-ноябрь күнү ОшМУнун сырттан жана дистанттык окутуу бөлүмүндө

2019-12-05 09:45:00 106

29-ноябрь күнү ОшМУнун сырттан жана дистанттык окутуу бөлүмүндө "ОшМУнун дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу бөлүмүндөгү практикалардын абалы" аттуу темадагы тегерек стол болуп өттү

Тегерек столдун модератору:

ОшМУнун сырттан жана дистанттык окуу боюнча проректору, б.и.д., профессор Жумабаева Т.Т.

Баяндамачылар:

Батыралиев А.Б., п.и.к., доцент, ОшМУнун педагогикалык борборунун директору - Педагогикалык практикалардын учурдагы уюштурулушу жана абалы.

Матикеев Т.К., п.и.к., доцент, ОшМУнун өндүрүш менен байланыштар департаментинин директору - Педагогикалык эмес практикалардын учурдагы уюштурулушу жана абалы.