Ош мамлекеттик университети
Сырттан жана дистанттык окуу бөлүмү
kg
  • Жаңылыктар

ОшМУнун сырттан жана дистанттык билим берүү бөлүмүндө орто кесипттик билим берүү адистиктеринде мамлекеттик аттестациялар жүрүп жатат.

2020-02-21 05:31:26 134

ОшМУнун сырттан жана дистанттык билим берүү бөлүмүндө орто кесипттик билим берүү адистиктеринде (Автоунааларды техникалык тейлөө жана оңдоо, Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу, Мектепке чейинки билим беруу) мамлекеттик аттестациялар жүрүп жатат.