Ош мамлекеттик университети
Сырттан жана дистанттык окуу бөлүмү
kg
  • Жаңылыктар

Ош МУнун 2020-жылдагы бүтүрүүчүлөрү үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны окутуунун дистанттык технологиясын колдонуу менен уюштуруу жана өткөрүү тартиби

2020-05-18 10:45:24 166

Негизги жоболор