Ош мамлекеттик университети
Сырттан жана дистанттык окуу бөлүмү
kg